اخبار برگزیده

اعلام نفرات برتر مسابقات گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

با تشکر فراوان از زحمات کلیه دبیران عزیز زبان انگلیسی، نفرات برتر مسابقات این گروه به شرح زیر اعلام می شوند:

تالیف یک درس برای پایه دهم: سرکار خانم رسولی

ارائه طرح و برنامه های پیشنهادی به دفتر تالیف: سرکار خانم رسولی

نقد و بررسی طولی و عرضی: سرکار خانم رسولی

طراحی سوال استاندارد از بسته آموزشی: سرکار خانمها رسولی، خادمی و تحسری

شایان ذکر است به نحو شایسته از این عزیزان تقدیر به عمل خواهد آمد.


اعلام نفرات برتر مسابقات گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

اعلام نفرات برتر مسابقات گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

اعلام نفرات برتر مسابقات گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها